Sammen er vi stærke

SH i Europa

Slesvig-Holsten er på banen i Europa: med Hanseatic Office, den fælles repræsentation for delstaterne Slesvig-Holsten og Hamborg i Bruxelles. Et sådant samarbejde mellem to delstater er unikt og et godt eksempel på et vellykket nordtysk samarbejde.

Hanseatic Office informerer borgerne om aktuelle EU-politikker, lovgivningsprocedurer og finansieringsprogrammer. Her arbejder repræsentanterne for delstaterne for at sikre, at Nordtysklands interesser og bekymringer bliver hørt i Europa. Samtidig bruger Hansekontoret arrangementer, møder og kulturelle begivenheder i Bruxelles til at promovere de lokale steder.

I det aktuelle nummer af HansEUmschau kan du finde ud af, hvad der i øjeblikket er relevant for de to forbundsstater i Europa.

Slesvig-Holsten grænser direkte op til EU-medlemmet Danmark. Denne fælles grænse og et venskab, der er vokset frem gennem årtier, forbinder Slesvig-Holsten og naboen mod nord. Samarbejdet med Danmark er derfor en vigtig politisk prioritet for delstaten Slesvig-Holsten og har mange forskellige facetter - fra økonomi til europapolitik og kultur. Partnerskaberne med regionerne Syddanmark og Sjælland, INTERREG-projektsamarbejdet og det etablerede samarbejde på kommunalt niveau i Region Sønderjylland-Schleswig er blot nogle eksempler på dette.

Institutioner

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er EU's lovgivende organ og består af valgte repræsentanter fra medlemsstaterne. Det udarbejder udkast til EU-lovgivning, overvåger den udøvende magt og påvirker politiske beslutninger. De delegerede arbejder i udvalg om specifikke emner. Europa-Parlamentet fremmer europæisk demokrati og integration ved at repræsentere borgernes interesser og føre vigtige politiske debatter.

HanseOffice

Hanse-Office blev grundlagt i 1987 som et EU-oplysningskontor for Hamborg og Slesvig-Holsten. Det repræsenterer med succes delstaterne i EU's institutioner og lægger vægt på det nordtyske samarbejde. Dets opgaver omfatter information om EU-politik, kontakt med institutioner og præsentation af regionen ved arrangementer. Samarbejdet med andre regionale kontorer styrker den europæiske tilstedeværelse og den regionale vækst, især i Østersøregionen.

Samarbejde mellem Slesvig-Holsten og Danmark

Den dansk-tyske grænseregion har en særlig plads i det dansk-tyske forhold.

Med den tysk-danske handlingsplan, der blev underskrevet i august 2022, har Tyskland, Danmark og Slesvig-Holsten forpligtet sig til at fremme og videreudvikle grænseoverskridende aktiviteter.

Ausschuss der Region

Ausschuss der Regionen (AdR) er en rådgivende institution, hvis medlemmer repræsenterer regionernes og kommunernes interesser i EU og indarbejder dem i den europæiske lovgivning. Medlemmerne informerer også om indholdet af EU's politik i deres regioner. Medlemmerne består af valgte repræsentanter på regionalt og lokalt niveau. Regionsudvalget spiller således en vigtig rolle som mægler mellem Europas regioner og den europæiske politik i Bruxelles og Strasbourg.

Eka von Kalben (medlem)

Minister Werner Schwarz (stedfortrædende medlem)