Stærk for nord

Hvad EU tilbyder
Slesvig-Holsten

Europa er ikke kun Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg - Europa sker lige uden for vores dør. Europa er håndgribeligt her for de 2,9 millioner indbyggere i Slesvig-Holsten. Men mange spørger sig selv: Hvad er de konkrete fordele ved et EU-medlemskab for vores region i Slesvig-Holsten? Derfor har Europa-Parlamentet nu designet den interaktive hjemmeside “ Das tut Europa für mich“ for at give korte, letforståelige oplysninger om, hvordan europæiske borgere drager fordel af EU.

Tilskud til kommuner

Tilskud til virksomheder

Støtte til uddannelse

Kiel

Waterkant Hub

Yolo

Kompetencecenter for vedvarende energi

 

Nordfriesland

EE.SH

NAF Bus

Opførelse af en odderindhegning

AktivRegion Uthlande

 

 

Dithmarschen

Startup:Kyst

AktivRegion Dithmarschen

Friedrichskoog oplevelsessti

MarktTreff Delve

 

Schleswig Flensburg

Produktionsskole Slesvig

Minoritetsliv - når historien bliver konkret

Wikinger-Friesen-Weg

 

Rendsburg Eckernförde

Borgstedt landsby for flere generationer

Tyskland Danmark Samarbejde via INTERREG-midler

UNDINE-projektet skal beskytte Østersøens undervandsverden

 

Ostholstein

Det AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz: Køb af Malente-bussen til lokalsamfundet

„JUGEND STÄRKEN im Quartier“: Gratis karriererådgivning for unge

„B.E.L.T. Be Europe - Learn Together“

 

Steinburg

»AktivRegion Holsteiner Auenland«: Vandrerute på diget

Den Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) i Itzehoe forsker i elektrolyseprocesser med støtte fra Den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Den Berufsbildungszentrum Steinburg deltog i EU's uddannelsesprogram »Comenius«, som fremmer udveksling mellem skoler i Europa.

Herzogtum Lauenburg

Den Helmholtz-Zentrum Hereon i Geesthacht modtager økonomisk støtte til sine projekter fra EU Europa støtter

Projekt IT Scouts for erhvervsuddannelsesakademi

Ratzeburg ungdomsuddannelsescenter modtager støtte til produktionsskoleprojektet

Arbejdet i AktivRegion Sachsenwald-Elbe støttes

Segeberg

Segeberg får en halv million euro til ombygning af markedspladsen

Den Mitfahrnetz Segeberg støttes med i alt ca. 135.000 euro fra EU-fonde.

Den Europæiske Socialfond (ESF), EU støtter rådgivningscentret FRAU & BERUF

Trappenkamp eventyrskov

 

Stormarn

Bus Accompaniment Service til ældre og mennesker med handicap

Natura 2000: beskyttelse af truede dyre- og plantearter

EFRE-midler bruges til at støtte opførelsen af nye produktions-, lager- og administrationsområder samt sociale faciliteter for arbejdsstyrken.

 

Lübeck

EU støtter genopbygningen af fiskerihavnen i Travemünde-distriktet

Naturwerkstatt Priwall tager sig af naturreservatet »Südlicher Priwall«: Opførelse af et udstillingscenter

Med omkring 1,75 millioner euro er subsidieret, for eksempel projekt JUMPsom forbinder uddannelsesinstitutioner og universiteter for at give dårligt stillede unge et perspektiv på arbejdsmarkedet gennem grænseoverskridende støtteprogrammer.

 

Pinneberg

Der skabes nye lokaler til Projekt »Startup Connect« på Wedel University of Applied Sciences

En ung virksomhed med speciale i biobaserede materialer og forbrugsvarer får økonomisk støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at etablere en fabrik i Holm.

Rådgivningstjenesten „FRAU & BERUF“ i Pinneberg District Economic Development Agency er finansieret af Den Europæiske Socialfond.

Neumünster

EU støtter udvidelsen af den grønne akse »Grünen Achse Schwaleniederung« i Neumünster

Rådgivningscentret FRAU & BERUF i Neumünster er finansieret af Den Europæiske Socialfond.

Byen Neumünster er sponsor for et projekt til fremme af turisme

Med omkring 1,6 millioner euro blev investeret i genopbygningen af et brownfield-område på den tidligere Scholtz-kaserne.

Plön

Biogasanlæg

"Benefit4Regions"

Naturoplevelsessti

"Ich schaffe das!"

Støtte til

De vigtigste tilskud

ELER

ESF

INTERREG

EFRE

ERASMUS

Skuespillere

Slesvig-Holstens delstatsparlaments Europaudvalg

Europaudvalget udfører tværgående opgaver som f.eks. analyse af EU's støtteprogrammer, EU-politikkens indvirkning på udviklingen af landdistrikterne i Slesvig-Holsten, havpolitik, Østersøsamarbejdet og det nordtyske samarbejde.

Statslig repræsentant for politisk uddannelse

Delstatskommissæren for politisk uddannelse i Slesvig-Holsten fremmer demokratisk forståelse og politisk deltagelse gennem uddannelsesprogrammer og arrangementer. Målet er at informere borgerne, styrke den kritiske tænkning og støtte aktiv deltagelse i den demokratiske proces, så de kan spille en konstruktiv rolle i udformningen af samfundet.

Europa Union SH

Europa Union Schleswig-Holstein er en politisk organisation, der arbejder for større integration og samarbejde mellem de europæiske lande. Den fremmer udvekslingen af ideer, værdier og kulturer og arbejder for en fælles europæisk identitet.

JEF

De Jungen Europäischen Föderalisten Europa er en transnational ungdomsorganisation med over 30.000 medlemmer i mere end 30 lande i Europa og ungdomsorganisationen i Union of European Federalists. Den går ind for politisk integration af Europa på basis af demokratisk legitimerede strukturer.

Akademie Sankelmark

Akademie Sankelmark lægger særlig vægt på at fremme interkulturel dialog og international forståelse. Det tilbyder en række programmer, der beskæftiger sig med emner som fred, menneskerettigheder, kultur, politik og miljø.

Hermann Ehlers Akademie

Hermann Ehlers Akademie (HEA) er Hermann Ehlers Foundations uafhængige og upartiske uddannelsesorganisation. Hermann Ehlers Stiftung e. V. er en politisk stiftelse i Slesvig-Holsten med tætte forbindelser til CDU. Den er ansvarlig for Hermann Ehlers Academy i Kiel og Hermann Ehlers Student Residence i Kiel.

Akademie ländliche Räume

Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e. V. (ALR) har fungeret som en non-profit organisation siden december 1992. Dens mål er bevarelse og bæredygtig, uafhængig udvikling af landdistrikterne. Akademiets aktiviteter er primært rettet mod landsbyerne og de små byer i landområderne i Slesvig-Holsten.

Europaskoler

Europaskolerne er uddannelsesinstitutioner, der har et europæisk fokus i deres læseplaner og pædagogiske arbejde. De fremmer interkulturel forståelse, flersprogethed og udforskning af europæiske værdier og emner for at forberede eleverne på en globaliseret verden.

EBSH

Europäische Bewegung Schleswig-Holstein er et netværk af foreninger og organisationer fra politik, erhvervsliv og samfund, som arbejder for at fremme den europæiske idé i Slesvig-Holsten og forståelsen mellem Europas borgere i et europæisk civilsamfund.

GHB

Gustav Heinemann Bildungsstätte er en institution for politisk uddannelse i Tyskland. Det er opkaldt efter Gustav Heinemann, som var Forbundsrepublikken Tysklands fjerde præsident fra 1969 til 1974, og som anses for at være en rollemodel for et demokratisk, tolerant og socialt retfærdigt samfund.

Landesverband der Volkshochschulen in SH

Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V. repræsenterer interesserne for de næsten 150 voksenuddannelsescentre og uddannelsesinstitutioner i delstaten, støtter dem, faciliterer netværk og koordinerer voksenuddannelsesprojekter. vhs-Landesverband er medlem af Europabevægelsen Slesvig-Holsten e.V. og organiserer europæiske udvekslinger for fagfolk inden for voksenuddannelse som akkrediteret udbyder i Erasmus+-programmet.

Viden og historie

Europa i SH

2014
L
2014

Connecting Europa Facility

Implementering af EU's finansieringsprogram Connecting Europe Facility (CEF), som giver finansiering til forbedring af transportinfrastruktur, herunder søtransportinfrastruktur.

2007
L
2007

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Implementering af Den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) i Slesvig-Holsten for at fremme projekter, der styrker den regionale konkurrenceevne og bæredygtige udvikling.

2000
L
2000

INTERREG-programmet Sverige

Indførelse af INTERREG-programmet til fremme af samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Sverige (Region Skåne).

1997
L
1997

INTERREG-programmet Danmark

Etablering af INTERREG-programmet, som fremmer grænseoverskridende projekter mellem Slesvig-Holsten og Danmark (Region Syddanmark).